تظاهرات ضد نژادپرستی

رویای داریم

رویایی داریمیک نماینده حزب «پرروس سومالایست» در مجلس فنلاند، اخیرا در فیسبوکش مطلبی منتشر کرده با مضمون مخالفت شدید و افراطی با حضور خارجیان در فنلاند. این یادداشت در فنلاند سر و صدای عجیبی به پا کرده، و بسیاری از سیاستمداران و مردم به اظهارات این نماینده اعتراض کرده‌اند.

ادامه خواندن “تظاهرات ضد نژادپرستی”