موسیقی خیابانی در فنلاند

در فنلاند این روزها همه جای خیابان های شهر موسیقی زنده شنیده میشود. این نوشته چند نمونه از این اجراهای زیبا را در هلسینکی نشان میدهد.

Read more...