سفر به بوداپست از فنلاند

بوداپست، پایتخت مجارستان یکی از نقاط توریستی معروف برای ساکنین فنلاند است. این بار کمی راجع به چند و چون سفر به بوداپست می‌نویسم.

Read more...

قطار در فنلاند

قطارهای فنلاند معمولا تمیز، قابل اعتماد و گران اند. این بار کمی راجع به این وسیله حمل و نقل عمومی در فنلاند می نویسم.

Read more...