انتخابات شهری ۲۰۱۷ فنلاند

  به زودی انتخابات شهری فنلاند برگزار میشود که  برای انتخاب کسانی است که شورای شهرها  را در دست میگیرند. این انتخابات هر چهارسال یک بار انجام می‌شود.

Read more...