خدمات درمانی برای مهاجران غیر قانونی

هزاران نفر در فنلاند هستند که مهاجر غیر قانونی به حساب میان. امروز در اخبار دیدم که جمعی از پزشکان داوطلب، در شهر یوءنسو، درمانگاهی برای درمان این انسانها ساختند. جالبه که نشانی این درمانگاهم محرمانه است و فقط از طریق یک تلفن میشه ازش با خبر شد.

منبع خبر