خدمات درمانی برای مهاجران غیر قانونی

هزاران نفر در فنلاند هستند که مهاجر غیر قانونی به حساب میان. امروز در اخبار دیدم که جمعی از پزشکان داوطلب، در شهر یوءنسو، درمانگاهی برای درمان این انسانها ساختند. جالبه که نشانی این درمانگاهم محرمانه است و فقط از…

Read more...

دندان پزشکی در فنلاند

خدمات دندان پزشکی یکی از مهمترین دغدغه های من قبل از اومدن به فنلاند بود. توی این پست راجع به این خدمات توی فنلاند مینویسم.

Read more...