سونای رایاپورتی تامپره

سیامک عزیز این متن رو برای معرفی یک سونای عمومی قدیمی در نامپره نوشته که با اجازه ازش میذارم اینجا: سلام ، با آرزوی آخر هفته خوب ! یک پیشنهادی داشتم ، تحت عنوان معرفی مکان های دیدنی تو اطراف…

Read more...