بانک خوب برای مهاجران در فنلاند

با توجه به سخت گیری بعضی از بانکها در افتتاح حساب برای ساکنین غیر دایمی فنلاند، به دوستانی که برای گرفتن نت بانک مشکل دارند توصیه میکنم به s-pankki واقع در فروشگاههای پریسما مراجعه کنند. این بانک نه تنها خدماتش رایگان…

Read more...