معرفی

این وبسایت تلاشی است برای جمع آوری اطلاعات مفید برای فارسی زبانانی که در کشور فنلاند زندگی میکنند و یا تصمیم دارند به آن کشور مهاجرت یا مسافرت کنند.

از زمانی که به فنلاند مهاجرت کرده ام، همیشه در حد امکان دوستانی را که راجع به فنلاند سوال داشته اند را راهنمایی کرده ام. در این وبسایت همان سوال و جوابها را منتشر میکنم تا برای دیگران هم مفید باشد.