فصل پشه در فنلاند شروع شد

چند روز پیش بود که وقتی صبح بلند شدم دیدم همه تنم رو پشه ها سوراخ کردن. این نوشته راهنمای مقابله با پشه های فنلانده.


فصل پشه در فنلاند شروع شده. دیگه باید موقع بیرون رفتن از خونه حتما لباس آستین بلند و شلوار پوشید. مخصوصا اگه پشه ها اینجا بهتون علاقه دارند.
من توی این زمینه خیلی بد شانسم، همیشه پشه ها منو بیشتر از همه نیش میزنن. امسال دیگه جای سالم روم نذاشته بودن، چون با آستین کوتاه و شلوارک رفته بودم نیم ساعت بیرون.
تا دو روز از خارش زندگیم مختل شده بود. مجبور شدم برم توی اینترنت بگردم ببینم چه راههایی برای کاهش خارشش هست، به این صفحه رسیدم که خیلی مفید بود. گفته بود یک قاشق جوش شیرین رو توی آب حل کنید و بمالید روی جایی که پشه نیش زده. مورد دیگه هم خمیر دندون بود. من جفتش رو امتحان کردم خیلی خوب جواب داد.
برای پیشگیری از نیش خوردگی هم یه دارویی از لیدل خریدم که قبل از بیرون رفتن میزنم دیگه پشه ها طرفم نمیان.
image

نظر دهید