درباره شهر یوینسو (Joensuu)

یوینسو شهری کوچک از توابع استان کارلیای شمالی واقع در شرق فنلاند است. جمعیت این شهر هشتاد هزار نفر است ( یعنی دو برابر شهرک اکباتان). در این شهر دانشگاه فنلاند شرقی قرار دارد. اطلاعات مربوط به دانشگاه و رشته هایش از سایت دانشگاه به نشانی www.uef.fi در دسترس.

مهمترین جدابیت این شهر کمکهای مالی دانشگاه به دانشجویان است. مثلا در رشته ای تی، دوره فوق لیسانسی در این دانشگاه برگزار میشود به نام IMPIT که در ان به اکثر پدیرفته شدگان ماهانه 400 یورو پرداخت میشود، البته فقط یرای سال اول. همینطور در رشته های اپتیک و شیمی شنیده ام که دانشجویان مبلغی میگیرند.

در این شهر حدود 30 نفر ایرانی زندگی میکنند که تقریبا همگی خود یا خانواده شان در دانشگاه مشغول به تحصیل اند. ااز طریقی گروه ایرانیان یوینسو در فیسبوک میتوانید با آنها آشنا شوید.

بیشتر کسانی این شهر را دوست دارند که عاشق سکوت و طبیعت باشند. کسانی که دنبال شلوغی هستند معمولا اینجا حوصله شان سر میرود.

کار پیدا کردن هم در این شهر به دلیل کوچکی سخت تر از بقیه فنلاند است، هر چند که هیچ جای فنلاند کار پیدا کردن آسان نیست.

به طور کلی این شهر فقط به خاطر یکی از این دلایل میتواند گزینه خوبی برای زندگی باشد:

1. عاشق سکوت باشید.

2. از دانشگاه این شهر پول بگیرید.

3. هیچ جای دیگری پدیرفته نشده باشید.

4. اینجا کار پیدا کرده باشید.

مقایسه یوینسو با هلسینکی

– در هلسینکی جمعیت بیشتر است، بنابراین مهاجر هم بیشتر است. پس بیشتر میشود احساس حل شدگی در جامعه را داشت.

– اجاره خانه در هلسینکی گرانتر است.

– کار در هلسینکی راحت تر پیدا میشود.

– استفاده از کشتی های تفریحی و پروازهای ارزان در هلسینکی راحت تر است. مثلا برای رفتن به سوید یا استونی یا روسیه، کشتیهای تفریحی همگی از هلسینکی حرکت میکنند. اگر یوینسو باشید باید هفتاد یورو بدهید، 8 ساعت هم در قطار باشید تا بهکشتی برسید.

 

نظر دهید